לחץ כאן כדי להתחבר למערכת


עמוד הבית
גלריות
יצירת קשר


אודות בית הספר
דבר ההנהלה
חזון בית ספרי
מנחם בגין ז"ל
בעלי תפקידים
תקנון בית הספר
לוח צלצולים
רשימת המחנכים
רשימת רכזי המקצוע
תכנון חברתי
התוכנית הייעוצית בביה"ס
החטיבה העליונה – מידע כללי
חטיבת הביניים - מידע כללי
מידע להורים
חוזרים להורים
מקצועות לימוד
שכבות
שכבה ז'
שכבה ח'
שכבה ט'
שכבה י'
שכבה יא'
שכבה יב'
כיתות מופ"ת
שכבה ז'
שכבה ח'
אירועים ופעילויות
תמונות של"ח
תוכניות לימוד
מתמטיקה
מקצועות לימוד בחטה"ב
הנהגת הורים מוסדית
שינויים מתבקשים בהסדרי תעבורה בסביבת בית ספר תיכון ע"ש בגין
הנדון: מזנון בית הספר
הסעות תלמידים
כתבו עלינו בעיתון
פרוייקט קדם עתידים
מצגת קדם עתידים לתלמידים
מועצת תלמידיםכל הדפים

אודות בית הספר

תקנון בית הספר


תקנון בית הספר – זכויות וחובות התלמיד

שנה"ל תשע"ה

 

כללי

בתיכון דרכא בגין- גדרה נדרשות נורמות התנהגות וכללים המתבססים על הנחיות משרד החינוך ועל אופיו המיוחד של ביה"ס והישוב שבו אנו חיים.

מטרות כללים אלה לאפשר התנהלות תקינה של בית הספר כמקום תרבותי ומכובד, המאפשר לכל תלמידיו לרכוש השכלה וחינוך ולהרגיש נעים, נוח ובטוח.

 מכיוון שאקלים ביה"ס והאווירה הנעימה בו חשובים לכולנו – יש למלא אחר כל תקנות ביה"ס ולהתייחס בכבוד לכל הערה או פנייה של כל אחד מעובדי ביה"ס ומוריו, גם אם אינו מורהו הישיר של התלמיד.

* בתיכון דרכא בגין- גדרה מונהגת תוכנת משו"ב – בה מדווחים המורים על תפקודו הלימודי וההתנהגותי של התלמיד, וכן נשלחות הודעות באמצעות המשו"ב לתלמיד ולהוריו.                      לפיכך  תלמידי ביה"ס והוריהם  מחויבים להתעדכן במשו"ב כחלק מהשותפות בתהליך החינוכי.

באחריותו של התלמיד להתעדכן מידי יום בהודעות המפורסמות במשו"ב.

 

זכויות התלמיד

 1. זכותו של כל תלמיד לחוש בטוח ומוגן בתוך ביה"ס ובסביבתו. בכל מקרה של פגיעה בזכות זו יפנה התלמיד במהלך יום-הלימודים למחנך הכיתה, לרכזת השכבה או ליועצת לטיפול בפגיעה בזכותו.
 2. זכותו של התלמיד להתקדם בלימודיו על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. ביה"ס ישתדל לגוון את שיטות ההוראה ויעשה הכל על מנת שהתלמידים יצליחו למצות את יכולתם האישית.
 3. זכות התלמיד לדעת את מרכיבי הציון בכל מקצוע בתחילת השנה.
 4. זכות התלמיד לקבל חוות דעת מהמורה המקצועי לגבי התקדמותו והישגיו. תלמיד בעל זכאות להתאמות זכאי להיבחן על פיהן במבחנים.
 5. זכות התלמיד הנעדר ממבחן עקב סיבות מוצדקות להיבחן במועד ב'.  
 6. זכות התלמיד לקבל הסבר על ציון שנקבע לו.
 7. זכות התלמיד לערער על  ציון ולנמק את הערעור בכתב.
 8. זכותו של התלמיד לקיים שיחה אישית עם כל אחד מצוות המורים או צוות ההנהלה. תאום השיחה ייעשה בשעת הפסקה, או במועד שייקבע ע"י הגורם אליו פנה התלמיד.
 9. זכות התלמיד לשיחת בירור על החלטה שעליה הוא מערער. בכל בירור לימודי או משמעתי יפנה התלמיד אל המורה הקשור לעניין. אם לא נענה די צרכו, זכותו לפנות למחנך הכיתה, ליועצת, לרכזת השכבה, לרכזת פדגוגית או למנהלת על פי סדר היררכי.
 10. זכותו של כל תלמיד להגיש מועמדותו למועצת התלמידים.
 11. זכותם של נציגי התלמידים, החברים במועצת התלמידים, להיות שותפים בקביעת פעילויות חברתיות וליטול חלק פעיל בקבלת החלטות בנושאים הקשורים לאורח החיים בביה"ס.

חובות התלמיד

פרק ראשון – תפקוד התנהגותי

אלימות היא כל התנהגות, המפעילה כוח וטרור ופוגעת גופנית או נפשית בצד השני באופן חד-פעמי או באופן קבוע ומתמשך תוך כדי סיכון שלוקח התלמיד האלים על עצמו ועל סביבתו.

על רקע אירועי האלימות בחברה בכלל ובקרב בני-הנוער בפרט אנו מתייחסים בביה"ס להתנהגות אלימה כהתנהגות חריגה שיש לטפל בה בהתאם באופן מיידי ועקבי ( בהתאם לחוזר מנכ"ל).

בית הספר שבמהותו הוא גורם מחנך אינו יכול לאפשר התנהגויות אלה, והצוות החינוכי פועל בשיתוף עם מועצת התלמידים וועד ההורים בכמה מישורים:

- הגדרה, הבהרה וחיזוק נורמות התנהגות מצופות.

- פעילות חינוכית והסברתית במסגרת כיתתית ובית ספרית.

- שיחות מלוות עם גורמים טיפוליים מצוות ביה"ס ( יועצת או/ופסיכולוגית) עפ"י החלטת הצוות החינוכי.

- שימוש באמצעי ענישה כגון: עבודה למען קהילת ביה"ס, הגשת עבודה כתובה או/ והרחקה מביה"ס ( בהמלצת הצוות החינוכי) ובמקרים חריגים פנייה למשטרה.

א.   משמעת וכללי התנהגות

1.       בתחילת כל שיעור התלמידים חייבים לעמוד עם כניסת המורה כשעל שולחנם                הציוד הנדרש.  השיעור יחל רק לאחר שהכתה נקייה והתלמידים קשובים.

2. הטרדה מינית היא עבירה פלילית.

    הטרדה כזו כוללת התייחסות למיניותו של אדם והצעות בעלות אופי מיני. במקרה של   

    עבירה  מסוג זה ביה"ס ינהג עפ"י הכתוב בחוזר מנכ"ל, כמו כן אסורות הצקות                       והטרדות מכל סוג שהוא.

3. אין להכניס לתחום ביה"ס מכשירים וחומרים אחרים, כגון: סכינים, אולרים, נפצים, מצתים,       גפרורים וכדומה, המסכנים את שלומו הגופני או הנפשי של התלמיד ושל הזולת.

    צוות ביה"ס יחרים מכשירים וחומרים אלה, והוא מוסמך להעבירם להורי התלמיד או 

           למשטרה.

4. תלמיד שיהיה מעורב בהשחתת רכוש ביה"ס, יישא בהוצאות הכספיות ובמקרים                     מיוחדים האירוע ידווח למשטרה.

5. אין לגעת ברכוש הזולת ללא הסכמתו. תלמיד העובר על איסור זה מסתכן בהרחקה               מבית הספר ו/או התערבות המשטרה.

6. אין לפתוח דלתות של כתות בזמן השיעור. תלמיד שייתפס פותח דלת ומפריע למהלך         התקין  של השיעור ייענש בחומרה. 

7. אין לשחק משחקי כדור בתוך מבנה  ביה"ס ובחדריו. במקרה של הפרת התקנה יוחרם הכדור.

8. אין להפיץ חומר פרסום ו/או תעמולה ו/או חומרי יחצ"נות למיניהם  ללא קבלת אישור               ההנהלה. העובר על תקנה זו ייענש ע"י הרשות המקומית בקנס כספי.

9.   אסור לרכוב על אופניים או אופנוע או להחליק על סקייטבורד בתחומי ביה"ס.

10.  בתום יום הלימודים חובה על התלמיד לעזוב את שטח ביה"ס על מנת לא להפריע למהלך        התקין של השעורים, הממשיכים להתקיים בו.

11.   התלמידים  יימנעו  לחלוטין מכניסה לחדר-המורים.  בעת הצורך יקרא התלמיד למורה אל מחוץ  לחדר המורים.

12. עישון ( כולל נרגילות ) :

           חל איסור מוחלט לעשן ולשתות משקאות אלכוהוליים בתחומי ביה"ס ובסביבתו וכן בכל 

           פעילות המאורגנת ע"י ביה"ס ( גם מחוץ לביה"ס וגם לאחר סיום שעות הלימודים ).  

           תלמיד שייתפס מעשן:

           בפעם הראשונה – ידווח האירוע להוריו ותירשם לו הערה בתיקו האישי.

           בפעם השנייה  -  התלמיד יושעה מיום לימודים ותירשם לו הערה במשוב.

13.תלמיד שייתפס שותה משקאות אלכוהוליים/ ברשותו משקה אלכוהולי - יושעה מיום

   לימודים/ מהפעילות והוריו יזומנו לשיחה. כמו כן תתכנס המועצה הפדגוגית לדיון באירוע

   ולהמשך נקיטת אמצעים משמעתיים בהתאם לחוזר מנכ"ל.

14. הטלפון הנייד:

      * האחריות על הטלפון הנייד מוטלת על התלמיד בלבד. ביה"ס אינו אחראי  לגניבת  

        מכשירים  סלולאריים ו/או חפצים יקרי-ערך אחרים.

       חל איסור מוחלט על שימוש במכשירים סלולאריים במהלך השיעורים והמבחנים.

· אין לצלם או להקליט בתוך כתלי ביה"ס במהלך השעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית-ספרית.

· איןלהשתמש במכשיר נייד כנגן מוזיקה הן במסדרונות ביה"ס והן בתוך הכיתות  במהלך השיעורים וההפסקות. מכשיר נייד שישמש כנגן יוחרם.

· אין להניח את הטלפון הנייד על השולחנות בזמן השיעור ובזמן המבחנים. (גם לא במצב           רוטט). טלפון שיהיה גלוי על השולחן יוחרם ויוחזר בסוף יום הלימודים להורי התלמיד בלבד או יוחזר ע"י המנהלת לתלמיד ביום שלמחרת.

· בזמן השיעור או הפעילות חייב המכשיר להיות כבוי ובתיק.    

 

תלמיד יושעה מביה"ס ליום או למספר ימים במקרים שבהם חצה את "הקווים האדומים" הבאים:

 • אי קבלת סמכות ומרות של צוות ביה"ס או התנהגות הפוגעת במורה או בכל עובד אחר בביה"ס.
 • היה מעורב באלימות (מילולית ו/ או פיזית)..         
 • התנהג בצורה חריגה בפעילות חוץ בית-ספרית.
 • היה מעורב בביקורים של גורמים זרים בביה"ס.
 • הגיע לביה"ס ללא תלבושת בית ספרית.
 • היה מעורב בהשחתת רכוש.
 • התנהג בצורה חריגה אחרת שלא הוזכרה לעיל.

 כל השעיה מביה"ס, מכל סיבה שהיא, תלווה בהפחתת הציון בהתנהגות. כמו כן מחובתו ובאחריותו של התלמיד להשלים את כל החומר שהפסיד בגין ההשעיה.

במקרים מסוימים- תנאי לחזרתו של התלמיד לבית הספר יהיה הגשת עבודה כתובה בנושא שיימסר ע"י הצוות החינוכי.

בימים שבהם תלמיד מושעה, הוא אינו רשאי להגיע כלל לשערי ביה"ס, אינו רשאי להיבחן ואינו רשאי להשתתף בפעילות חברתית באותו יום.  התלמיד יימצא בביתו באחריות הוריו.

אם התלמיד הושעה ביום בו מתקיימת בחינה, עליו לגשת לוועדת מבחנים מועד ב' ולהבחן לאחר קבלת אישור מהמורה המקצועי.

 

כל הפרה של נהלי ביה"ס  תטופל ע"י  הצוות החינוכי. תתקיים שיחה עם התלמיד, יעודכנו הגורמים הרלוונטים, תרשם הערת מעקב במשוב  ובמידת הצורך תרשם "הפרעה".

             לאחר רישום של 3 הפרעות במשו"ב יישלח מכתב להורים, 

             לאחר רישום של 5 הפרעות במשו"ב, יתכנס הצוות החינוכי וישקול המשך טיפול 

            לרבות השעיה.   

תלמיד שהתנהג בצורה לא אחראית ו/או צבר 5 הפרעות, ביה"ס רשאי שלא להוציאו לטיול שנתי או לפעילות חברתית אחרת או להוציאו בתנאים מגבילים בלווי אחד ההורים.

  

 

ב. הופעה ותלבושת בית ספרית

1. בבית-ספרנו מונהגת תלבושת בית-ספרית, המחייבת את כל התלמידים מ- ז' – י"ב בזמן השיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית לרבות סיורים לימודיים, בחינות מתכונת ובחינות בגרות.

   תלבושת ביה"ס כוללת חולצה חלקה בכל הצבעים ועליה מוטבע סמל ביה"ס בצורה גלויה.

   התלבושת תקפה לימי הקיץ.

   בחורףניתן להגיע בסווצ'רט חלק כשמתחתיו חולצה עם סמל ביה"ס.

אי הגעה לביה"ס בתלבושת בית-ספרית תיחשב כהפרת משמעת, והתלמיד לא יורשה להיכנס

לשיעורים. על התלמידים להקפיד על הופעה מכובדת, בכלל זה:

 • אין להגיע במכנסונים קצרצרים. אורך המכנסיים יהיה בגובה הברך הן לבנים והן לבנות. כמו כן לא ניתן להגיע בחצאית הקצרה מגובה הברך.
 • חולצת ביה"ס צריכה לעבור את קו חגורת המכנסים .
 • אין להגיע בחולצות גזורות ובעלות מחשוף רחב.
 • אין להצמיד לחולצה סמל ביה"ס גזור.
 • אין להופיע עם נזמים ( כולל "פירסינג" בכל חלקי הגוף ). קישוט בגודל נקודה באף –מותר. כיסוי באמצעות פלסטר לא יאושר.

2. ביה"ס רואה בעין לא יפה קעקועים באזורים גלויים לעין.

3. אין להופיע לביה"ס בשיער צבוע בצבעים לא טבעיים לאדם ( ורוד, ירוק, כחול, סגול, ואדום), כמו כן אין להופיע לביה"ס בתסרוקות פרובוקטיביות. במקרים חריגים תפסוק ההנהלה לגופו של עניין.

4. על כל תלמיד להצטייד בחולצת בית הספר בצבע לבן או בחולצה לבנה מכובדת אחרת לטקסים ולאירועים מיוחדים.

5. בימי ו' לא נקפיד על הופעה בתלבושת בית-ספרית. יחד עם זאת יש להקפיד על הופעה    הולמת מוסד חינוכי . אין להגיע ביום זה בגופיות, חולצות בטן ובמכנסונים קצרצרים.     

 

* תלמיד שיופיע ללא תלבושת אחידה לא יורשה להיכנס לכיתה גם ביום בו מתקיימת בחינה.

* תלמיד אשר יימצא ללא תלבושת אחידה בזמן שיעור יורחק מהכיתה ע"י המורה הנוכח, הוצאתו תיחשב כחיסור בלתי מוצדק.

* תלמיד אשר יימצא ללא תלבושת אחידה בשטח ביה"ס יובא לברור משמעתי בפני מחנך/ת הכתה / רכז השכבה.

* בכל מקרה הגורם המטפל ידווח להורים ותיכתב הערה על כך במשו"ב.

 

ג. נוכחות  והיעדרויות

א. נוכחות

נוכחות מלאה וסדירה בבית הספר היא תנאי הכרחי להצלחה בלימודים. כל תלמיד חייב בנוכחות בכל השיעורים והפעילויות המתקיימות בבית הספר ומחוצה לו, לרבות שיעורי תגבור ושיעורים פרטניים, כפי שנקבעו על ידי המורה, וזאת על פי הכללים הנהוגים בביה"ס.

השתתפות בימי עיון, הרצאות, סמינרים, טיולים, ימי קולנוע והצגות תיאטרון, היא חלק מתכנית הלימודים בבית הספר ומחייבת את השתתפות כל התלמידים.

לפיכך, באחריות הורי התלמיד לידע את מזכירות ביה"ס/מחנך/ת הכיתה על היעדרות בנם מיום לימודים.

 

ב. הנוכחות כמרכיב בהערכת הישגי התלמיד ,מהות השיטה ועקרונותיה.

1. בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.

2. הציון יורכב משני מדדים: ההישגים הלימודיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

א. הישגים לימודיים: יש לשקלל את הישגיו הלימודיים  של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.

ב. נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך כל מחצית ולשקלל אותן לציון נוכחות על פי מפתח החישוב שיפורט בהמשך.

בכל מקרה חלה חובה על התלמיד להציג אישור על כל היעדרות בפני מחנך/ת הכיתה והמורים המקצועיים.

3. על המורה לחבר את שני הציונים – הציון הלימודי וציון הנוכחות – והציון שיתקבל הוא ציונו   

הסופי של התלמיד במקצוע.

4. החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.

5. להלן היעדרויות שצוות בית הספר יכיר בהן כהיעדרויות מוצדקות ולא יחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב   

משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית).

ב. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד

ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות  

בפועל  ולא מכתב הזימון)

ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, היעדרות בשל ייצוג בית הספר בתחרויות ספורט, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים   מראש  על ידי הנהלת בית הספר.

ה. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו  כהיעדרות מאושרת)

ו. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

ז. היעדרות מעל 4 ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא). את האישור יש להציג עד 3 ימים מיום החזרה לביה"ס.

ח. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי  

המעיד על היות המחלה כרונית).

6.  בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמיד והוריו ותובאנה לדיון בפני הצוות החינוכי.

את האישורים בגין ההיעדרויות יש להציג בפני המורה המקצועי ולאחר מכן למסור למחנך/ת לא יאוחר משבוע ימיםלאחר שובו של התלמיד לבית הספר. לא יתקבל אישור רטרואקטיבי.

 

ג. היעדרות מיום מבחן –

על היעדרות מיום מבחן חובה להביא אישור רופאולהציגו בפני מחנך/ת הכיתה והמורה המקצועי. היעדרויות חוזרות ונשנות, תיבדקנה ע"י מחנך/ת הכתה בשיחה משותפת עם ההורים.

אישורים על היעדרות צפויה ( כגון: צו-גיוס / בדיקות ) יש להציג לפני יום ההיעדרות. כמו כן, היעדרות בלתי מוצדקת  ביום לפני המבחן ובשיעורים שלפניו תגרור הפחתה של 20 נק' בציון הבחינה.

 

ד. יציאה משטח ביה"ס-

חל איסור לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים, אלא אם כן קיבל התלמיד אישור מהמחנך/ת או מרכז/ת השכבה.

תלמיד העוזב את ביה"ס במהלך היום ללא אישור ייענש, וזאת בנוסף לצבירת שעות היעדרות   בלתי מוצדקת .

 

ה. היעדרות עקב נסיעה לחו"ל-

 • עפ"י חוזר מנכ"ל, חל איסור מוחלט על נסיעות לחו"ל במהלך שנת הלימודים

 

כל  היעדרות בגין נסיעה לחו"ל תיחשב כהפרת הנוהל התקין של ביה"ס, והיעדרויות אלה

     תחשבנה  בעת מתן הציון הבית ספרי.

 • אם מסיבה כלשהי  התלמיד מתעתד בכל זאת לנסוע לחו"ל, על הוריו להגיש  מכתב בקשה לאישור מפקחת ביה"ס ומנהלת המחוז.
 • המכתב ימוען למנהלת חטה"ב/ למנהלת החטה"ע  ויישלח למשרד החינוך. יש להעביר   את המכתב להנהלת ביה"ס עד  7  ימים טרם הנסיעה.
 • תלמיד הנעדר עקב נסיעה לחו"ל או נופש בארץ – לא יתאפשר לו להבחן במסגרת מועדי ב'. 

 

ו. המפתח לחישוב הציון-

מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.

היעדרות על פי "אחוז שעות היעדרות"

הפחתה מהציון הלימודי

מ-16% עד 20% (כולל)

5 נקודות

מ- 21% עד 25% (כולל)

7 נקודות

מ- 26% עד 30%

9 נקודות

מ- 30% ומעלה

*

 

* תכתב הערה בתעודה "לא ניתן להעריך את הישגי התלמיד בשל היעדרויות מרובות "

כמו כן עפ"י חוזר מנכ"ל – מורה רשאי שלא להגיש תלמיד לבחינת בגרות בגין היעדרות מעל 30% ממכסת השיעורים במקצוע אותו הוא מלמד.

 

ד. נוהל איחורים והפרעה בזמן שיעור

1. איחור בוקר – כל תלמיד המאחר לשיעור הראשון יגיע למזכירות ויירשם לו איחור במשו"ב. לאחר הרישום התלמיד ייכנס לכיתה עם אישור מהמזכירות. תלמיד שיאחר יותר מ-15 דק' תירשם לו בנוסף הרשמה על הפרעה במשו"ב.

2. איחור  במהלך שעות הלימודים - בכל מקרה של איחור לשיעור חלה חובת כניסה לשיעור.

        א.  עד 5 דקות איחור מרגע הישמע הצלצול – ירשם במשו"ב כאיחור.

        ב. מעל 5 דקות איחור מרגע הישמע הצלצול – ירשם במשו"ב כאיחור וכהפרעה למהלך

           התקין של השיעור.

*  לאחר רישום של 5 איחורים במשו"ב – יישלח מכתב להורי התלמיד, והעתק מהמכתב יצורף לתיק האישי.  במקרים שלא יחול שיפור, תתכנס המועצה הפדגוגית ותשקול המשך טיפול לרבות הישארות התלמיד שעה נוספת בסוף יום הלימודים ביידוע ההורים.

3. נוהל הפרעה בזמן שיעור-שיחה בין התלמיד והמורה המקצועי  תתקיים לאחר השיעור בו   

           הפריע  ובמקרים חריגים גם  עם הצוות החינוכי המורחב. תרשם הערת מעקב                        והפרעה במשו"ב.

           בעקבות ריבוי הפרעות באותו מקצוע יישלח מכתב להורים  ובמקרים מסוימים רשאי   

           המורה  המקצועי, ביידוע ההורים, להשעות את התלמיד ממספר שיעורים (בחטה"ע).              ריבוי הפרעות  יפגע בציון ההתנהגות בתעודה.


4.שוטטות בזמן שיעוראין לצאת במהלך השיעור מהכיתה לצורך שתיית מים. ניתן לשתות

                                         מבקבוק מים אישיבזמן השיעור.

 

פרק שני – לימודים

1. תפקוד לימודי – "תלמידות"

א.כל תלמיד חייב לבוא לכל שיעור כשבידו כל הציוד הנדרש ושיעורי בית מוכנים, להאזין למהלך השיעור ולרשום את הנדרש, למלא את ההוראות הלימודיות של המורה, להתכונן לבחינות, לכתוב אותן ולהגישן, להכין עבודות ולהגישן, וכן עליו להשתתף בשיעור באופן פעיל; כל זאת גם בסביבת למידה מתוקשבת ( ממוחשבת ).

ב. על התלמיד והוריו להתעדכן באופן קבוע במידע המתפרסם במשו"ב ובאתר ביה"ס שכתובתו:       

                                     WWW.GEDERAHIGHSCHOOL.CO.IL

ג. דין שיעור החינוך הגופני  כדין כל שיעור אחר, והחובה ביחס אליו כוללת נוכחות סדירה, הופעה בבגדי התעמלות הכוללים חולצה עם סמל ביה"ס והשתתפות פעילה.

ד. הערכת התפקוד הלימודי, להבדיל מהערכה התנהגותית אחרת, היא חלק בלתי נפרד מהציון.

 

2. קבוצות לימוד

א. שיבוץ תלמיד בקבוצת לימוד ע"י צוות  ביה"ס מחייב את התלמיד. חל איסור על התלמיד  

  לעבור מקבוצה לקבוצה ללא קבלת אישור בכתב מרכז/ת המקצוע או מהיועצת.

ב. רכז/ת המקצוע  ו/או היועצת יידעו את הורי התלמיד בדבר ביצוע שינוי בשיבוץ התלמיד בקב'  

   לימוד אחרת או  כל שינוי  לימודי  אחר.                    

3. בחינות, ציונים ותעודות

א. טוהר הבחינות

1. התלמידים חייבים לנהוג ביושר בבחינות לסוגיהן. המורה העורך את הבחינה מוסמך לפסול את הבחינה או להפחית מציונו של תלמיד שהפר כלל  זה, בין אם עשה זאת לטובת עצמו ובין אם עשה זאת למען זולתו.

 • תלמיד שיעתיק – ציונו בהתנהגות בתעודה יהיה "טעון שיפור", ותימסר הודעה על כך להוריו.
 • תלמיד שיהיה מעורב בהעתקה- בחינתו תפסל, ציונו במבחן יהיה 0 , וכמו כן תמנע ממנו הזכות להבחן במועד ב'.
 • לידיעתכם, בעקבות ההעתקה בבחינות בגרות נשללת זכאות לתעודת הבגרות.

2. בעת הבחינה תיקי התלמיד והטלפונים הסלולאריים ירוכזו ליד הלוח.

3. תלמיד שמכשיר הטלפון שלו ייראה/ יימצא/ יופעל בזמן מבחן ייחשד בהעתקה וייפסל מבחנו לאלתר.

ב. מבחנים

1. רכזי השכבות מוסמכים לפרסם את מועדי המבחנים, ורק הם מוסמכים

    לטפל בשינוי מועדים אלה.

2. המורה ימסור לתלמידיו את חומר המבחן לפחות שבוע מראש  ו/או יפרסם את החומר   

    במשו"ב הבית ספרי .

בחטה"ב – ייעשה שימוש בדף "ההכנה למבחן".

3. המורה יבדוק ויחזיר את הבחינות עד שלושה שבועות מיום הבחינה  – במקצועות רבי-מלל,

    ובשאר המקצועות – עד שבועיים מיום הבחינה.

4. במהלך השבוע לא יתקיימו יותר משלושה מבחנים, כמו כן לא יתקיימו שני מבחנים באותו יום

   (לא כולל מבחנים מועד ב' שייתכן שיתקיימו ביום של בחינה נוספת ).

    בתקופת בחינות המתכונת ייתכנו יותר משלושה מבחנים בשבוע במקרים חריגים.

5. תלמידים בעלי התאמות בדרכי היבחנות- מחובתם ואחריותם להציג את כרטיס הנבחן בכל

    מבחן.

6.  ביום של בחינה חייב התלמיד להשתתף בכל השיעורים הנערכים בכיתתו, גם לפני הבחינה וגם לאחריה. אין שחרור ביום מבחן. בשום אופן לא ניתן להגיע רק למבחן. לא נוכל לקבל אישורמהבית, שמעיד על מחלה בבוקרו של יום והחלמה מהירה בסמוך לשעת הבחינה. במקרה כזה לא יוכל התלמיד לגשת לבחינה.

ג. בחנים

1. בוחן ייערך לאחר  הודעה מראש ופרוט החומר יימסר לתלמיד.

2. בוחן יתייחס לחומר של 3-2 שיעורים אחרונים לכל היותר.

3. משך הבוחן לא יעלה על  25 דקות.

4. מספר הבחנים בשבוע אינו מוגבל, אך עם זאת לא ניתן לקיים יותר מבוחן אחד ביום שבו  

   מתקיים מבחן. ביום שבו לא מתקיים מבחן, ניתן לקיים עד 3 בחנים.

ד. מועד ב' – בחטיבה עליונה

1. תלמיד יהיה זכאי להבחן במועד ב' רק אם יענה לאחד מהקריטריונים הבאים:

* נעדר מן המבחן והצדיק את היעדרותו בפני המורה המקצועי.

* נכשל במבחן ומעוניין לשפר את הציון השלילי, וזאת בתנאי שקיבל אישור מהמורה המקצועי.

* מעוניין לשפר את הציון החיובי שקיבל במבחן הראשון, וזאת בתנאי שקיבל אישור מהמורה  

   המקצועי.

2. כל מחצית תתחלק לשני רבעונים, בסיום כל רבעון יערך סבב מבחנים במסגרת מועד ב'

3. כדי לגשת למועד ב' על התלמיד לפנות למורה המקצועי ולקבל את אישורו לגשת למועד ב'     ולהחתימו על טופס בקשה מיוחד, אח"כ על התלמיד להחתים להגיש את הטופס למזכירת החטה"ע עד 3 ימים לפני קיום המבחנים. (טפסים למועד ב' יימצאו באתר בית הספר ובמזכירות).   

 5. תלמיד יהיה רשאי להבחן בשני מבחנים בלבד במועד ב' בכל סבב מבחנים, ובתנאי שאינם      משובצים לאותו  יום. מקרים חריגים ייבחנו לגופם.

6. המורה המקצועי רשאי לסרב לאשר לתלמיד להבחן במועד ב' באחד מהמקרים הבאים:

   * התלמיד נעדר באופן קבוע ממועדי א' (נבדק מול מחנך/ת  הכיתה / רכז/ת  שכבה)

   * התלמיד אינו מתפקד כתלמיד בשיעורים:  מזלזל, נעדר ללא הצדקה ואינו ממלא חובותיו.    7. הציון הסופי בבחינה יהיה שכלול של שני המבחנים בהתאם לשיקול דעתו של המורה המקצועי.

ה. ערעור על ציון שניתן במבחן /תעודה

1.  תלמיד רשאי להגיש ערעור על מבחן, ציון בתעודה או ציון הגשה עד שבוע מיום קבלת הציון וזאת רק לאחר שפנה למורה המקצועי וניסה להסביר  את טענתו.

2.   תלמיד שרוצה להגיש ערעור על ציון מבחן שניתן לו ימלא טופס ערעור (הטופס יימצא באתר ביה"ס או במזכירות ) בו יציין את הציון שניתן לו ואת סיבת הערעור. לערעור יש לצרף את טופס המבחן ואת המבחן  המקורי.

3. טופס הערעור יוגש לרכז המקצוע  לצורך רישום ותיעוד. רכז המקצוע ישב על הערעור  תוך שבוע מיום קבלת הערעור ויחזירו לתלמיד. באחריות המורה המקצועי לשנות את הציון אם הערעור התקבל.

4. רכז המקצוע ישיב על הערעור ויכתוב את תשובתו על טופס הערעור תוך שבוע מיום קבלת הערעור ויחזירו לתלמיד. באחריות המורה המקצועי לשנות את הציון  במידה  והערעור התקבל.

ו. בחינות מתכונת ובחינות בגרות

1. בחינת המתכונת תתייחס לכל החומר שאליו צפויה להתייחס בחינת הבגרות, בכפוף לרשימת מיקוד חומר הלימוד שאותה קיבל ביה"ס ממשרד החינוך. עפ"י חוזר מנכ"ל, בחינת המתכונת תהווה 30% מהציון הבית ספרי.

2. התלמידים זכאים לחופשה בת יום אחד לפני בחינת מתכונת ולפני בחינת בגרות, בתנאי שמועדי בחינות הבגרות מאפשרים זאת.

3. ע"פ חוזר מנכ"ל,  תלמיד הנעדר יותר מ-30% מסך השיעורים מאבד את זכאותו לגשת לבחינות הבגרות.

4. רכזי השכבות ידאגו לכך שבחינת המתכונת תיבדק ותוחזר 72 שעות לפחות לפני בחינת הבגרות המתאימה, בלוויית הסבר.

מחובתו של התלמיד להגיע לביה"ס ולקחת את בחינת המתכונת שלו.

5. רכזי המקצוע  ידאגו לכך שהציונים הבית-ספריים יפורסמו  לתלמידים 48 שעות לפחות לפני

שליחתם למשרד החינוך, כדי לאפשר לתלמידים לערער עליהם. תלמיד המעוניין לערער על ציונו, יגיש את ערעורו בכתב למנהלת החטה"ע רק לאחר שיחה עם המורה המקצועי או / ורכז/ת המקצוע. האחריות לקבלת הציון מוטלת על התלמיד.

6. הציונים הבית ספריים יפורסמו במשו"ב תחת "ציונים שוטפים". כמו כן הם יפורסמו על גבי לוח המודעות בלובי החטה"ע (עם מספרי תעודות זהות).

7.תלמידים בעלי התאמות בדרכי היבחנות מחוייבים להגיע לבחינות המתכונת והבגרות עם כרטיס הנבחן.

 

ז. תעודת 12 שנות לימוד

ביה"ס יעניק תעודת 12 שנות לימוד לכל בוגריו שעמדו בעת הלימודים בכיתה י"ב בתנאים   

הבאים:

1. נוכחות של 70% לפחות, בכל אחת משלוש השנים בהן למד בחטה"ע.

2. על התלמיד לעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות.

* ע"פ חוזר מנכ"ל- היעדרות של 30% מהשיעורים מחייבת הפסקת לימודיו של התלמיד    ביה"ס.

 

 

 

התקנון חל על כל תלמידי ביה"ס, מוריו ועובדיו.

 

 

 

בברכת שנה טובה ופורייה,

 

מיכאל אלנט

סגן מנהלת

אתי חדד

סגנית לעינייני החטה"ע

רונית ארנון

מנהלת חטה"ב

רוחל'ה טל

מנהלת תיכון דרכא

ע"ש מ.בגין - גדרה

 

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share


כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר